Rozcestník iniciativ

Vytváříme přehled, odkazy na spolky, iniciativy, které se tématem pomoci, spolupráce české a běloruské občanské společnosti nějakým způsobem zabývají. Není to žádná formální platforma, pouze rozcestník. Pokud se chcete připojit, prosím vyplňte následující formulář Občanské iniciativy pro Bělorusko.

Aktuální seznam, odkazy:

Civic Bělarus – Občanské Bělorusko

Stojíme za Běloruskem

Milion chvilek pro demokracii

Prague Civil Society Centre

CEELI

NESEHNUTÍ

Free Press for Eastern Europe, nadační fond – Podpora nezávislých médií a novinářů

O nás / About us

Jsme neformální platforma občanů, členů nejrůznějších iniciativ. Koordinujeme mezi sebou kroky na podporu lidí v Bělorusku.

Zde neúplný výčet lidí, kteří spolupracují:

Alena Kovářová, zástupce Bělorusů v Radě vlády pro nár. menšiny

Michal Majzner, projektový manažer

Amálie Kovářová, režisérka

a další…

EN: We are informal platform of citizens, members of various initiatives. We are coordinating support for people in Belarus.

Dopisy, projekty / Letters, projects

Uvádíme dopisy, prohlášení a projekty, na kterých spolupracovaly některé iniciativy volně spolupracující v platformě a které souvisejí s děním v Bělorusku.

Říjen 2020 Někteří členové platformy se podílí na projektu www.belarusheroes.info, #BelarusHeroes , který připravuje iniciativa www.stojimezabeloruskem.cz.

20.9.2020 Dopis osobností českého veřejného života na podporu Běloruska při příležitosti konání Evropské rady.

Otevřený dopis k zasedání Rady EU pro zahraniční věcí 21. září v Bruselu

An open letter to the Foreign Affairs Council of the European Union (September 21, Brussels)

5.9.2020 Dopis českých nevládních organizací poslancům Evropského parlamentu:

OTEVŘENÝ DOPIS POSLANCŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA PODPORU SVOBODNÉHO BĚLORUSKA

AN OPEN LETTER TO THE REPRESENTATIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT TO SUPPORT FREE BELARUS