Rozcestník iniciativ

Vytváříme přehled, odkazy na spolky, iniciativy, které se tématem pomoci, spolupráce české a běloruské občanské společnosti nějakým způsobem zabývají. Není to žádná formální platforma, pouze rozcestník. Pokud se chcete připojit, prosím vyplňte následující formulář Občanské iniciativy pro Bělorusko.

Aktuální seznam, odkazy:

Civic Bělarus – Občanské Bělorusko

Stojíme za Běloruskem

Milion chvilek pro demokracii

Prague Civil Society Centre

CEELI

NESEHNUTÍ

Free Press for Eastern Europe, nadační fond – Podpora nezávislých médií a novinářů